Πολιτική Ακυρώσεων/Επιστροφών

Απόρριψη Κράτησης

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε δωμάτιο ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις κρατήσεις που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας κράτησης αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Ακύρωση κράτησης

Σε περίπτωση, ζήτησης από τον πελάτη ακύρωσης κράτησης, ή μη εμφάνισης του δεν επιστρέφεται το ποσό πληρωμής της κράτησης. Μπορεί, βάση διαθεσιμότητας, να γίνει μεταφορά της κράτησης σε μελλοντική ημερομηνία, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το ξενοδοχείο.